Objavljeno: 01.04.2016Kategorije: Aktualne informacije

Starši majhnih otrok lahko po predhodnem dogovoru z delodajalcem uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom. Delodajalca o tem obvestijo vsaj 30 dni pred nastopom dela za krajši delovni čas. Krajši delovni čas mora obsegati vsaj 20 ur tedensko.

Kdo uveljavlja to pravico in v kakšnem primeru?

To pravico lahko uveljavlja le eden izmed staršev. Uveljavlja jo lahko:

  • eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do 3. leta starosti otroka,
  • eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po 3. letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka,
  • eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj 2 otroka, do končanega 1. razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

To pravico lahko koristijo tudi samozaposleni (na primer: samostojni podjetniki). Se pa ta pravica in popoldanski s.p. izključujeta, saj je osnovni namen te pravice preživeti več časa z otrokom.

Kako uveljaviti to pravico?

V praksi to pomeni, da se zaposleni o krajšem delovnem času najprej dogovori z delodajalcem, z njim pa podpiše aneks k pogodbi o zaposlitvi (oziroma novo pogodbo). Na Centru za socialno delo nato uveljavlja pravico do dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva. K VLOGI za uveljavljanje te pravice priloži pogodbo o zaposlitvi, iz katerega je razviden krajši delovni čas. Če gre za uveljavljanje te pravice zaradi skrbi za otroka do 18. leta starosti, je k vlogi potrebno priložiti tudi zdravstveno dokumentacijo.

Kako je s prijavo v zavarovanje?

Delodajalec uredi prijavo v zavarovanje za delovni čas, omenjen v pogodbi o zaposlitvi (na primer 20 ur tedensko). Za ta del plačuje tudi obvezne prispevke.

Center za socialno delo na podlagi priznane pravice upravičenca prijavi v zavarovanje za razliko med krajšim delovnim časom in polnim delovnim časom (v zgornjem primeru za 20 ur). Za ta del plačuje obvezne prispevke Republika Slovenija.

 

Več informacij o pravici do krajšega delovnega časa si preberite TUKAJ.

 

Računovodski servis Zeus d.o.o.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.