Objavljeno: 22.06.2021Kategorije: Aktualne informacije

Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju (podpoglavje 1.1 ZIUZEOP) in tisti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo v obdobju od 13.03.2020 in 31.05.2020 in so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov ali so v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačali dobiček, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, potem vložijo izjavo »Vračilo prejetih upravičenj (delodajalci)«. Rok za vračanje v primeru neizpolnjevanja pogoja upada prihodkov je bil do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki je bil 30.04.2021.


Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po ZIUOPPE (obdobje od 01.06.2020-30.06.2020), ZIUPDV (01.07.2020-30.09.2020) in ZZUOOP (01.10.2020-31.01.2021) in so kasneje ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov, vložijo izjavo »Vračilo povračila nadomestila plač za začasno čakanje na delo« Rok je bil prav tako do 30.04.2021, razen za tiste, ki so povračilo uveljavili od 01.01.2021, ti imajo čas do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021.

Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo od 01.02.2021 do 30.06.2021 po ZDUOP in so prav tako ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov ali so od 01.02.2021 dalje oziroma so za leto 2021 izplačali dobiček, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev vložijo izjavo »Vračilo povračila nadomestila plač za začasno čakanje na delo«. Rok za vračilo do obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021.

Vir: FURS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?
We promise not to be bothersome.