Objavljeno: 13.05.2024Kategorije: Aktualne informacije

Če oddajate svoje stanovanje v turistični najem preko spletnih portalov kot sta Airbnb ali Booking, ste dolžni plačati davek od dohodka iz dejavnosti. To velja za vse dohodke, ki jih ustvarite na ta način, saj se šteje, da opravljate dejavnost. Za to dejavnost morate sestaviti obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter ga predložiti davčnemu organu preko sistema eDavki najkasneje do 31. marca za preteklo leto. Več informacij o tem je na voljo v FURS-ovi Brošuri o dohodku iz dejavnosti.

Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete prostor v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. Če tega nimate, se šteje, da opravljate delo na črno, kar je nedovoljeno sankcionirano. Obstajata dva načina, kako lahko kot fizična oseba legalno oddajate sobe ali stanovanje:

  • Kot registrirani sobodajalec, če dejavnost opravljate le občasno, in sicer skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni), ter nudite do 15 ležišč. Pri tem morate biti vpisani v Poslovni register Slovenije. Več o tem tukaj.
  • Kot samostojni podjetnik.
Kaj pa davek na dodano vrednosti in davčno potrjevanje računov?

Pri oddajanju preko posrednikov (kot so npr. Airbnb in  Booking), ki imajo sedež izven Slovenije, morate kot prejemniki storitev posredovanja oglasnega prostora plačati 22 % DDV v Sloveniji. Zato se morate predhodno identificirati za namene DDV, tudi če vaš promet ne dosega obvezne meje za identifikacijo za namene DDV (50.000 EUR). Če ste identificirani za namene DDV samo kot prejemnik teh storitev, morate mesečno predlagati obračune DDV prek sistema eDavki, brez pravice do odbitka DDV.

Če presežete prej navedeni limit 50.000 evrov, se morate identificirati za namene DDV (obvezna identifikacija) in obračunati DDV tudi od vseh obdavčenih dobav, ki jih opravite na ozemlju Slovenije. Takrat tudi pridobite pravico do odbitka DDV. Lahko pa se identificirate za namene DDV, preden presežete ta limit, če se tako sami odločite (prostovoljna identifikacija). V tem primeru morate biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.

Ne glede na to, kako ste identificirani za namene DDV, morate gostu, ki je uporabil vaše storitve, izdati račun in ga davčno potrditi. Več v zvezi z obveznostmi z vidika DDV in davčnega potrjevanja računov (identifikacija, izdajanje računov) lahko preberete v FURS-ovi Brošuri za sobodajalce – fizične osebe pod poglavji 8 do 10.

Nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem lahko prinese globo od 400 do 30.000 evrov, medtem ko je globa za nepredložitev obračuna DDV od 2.000 do 125.000 evrov.

Registrirani sobodajalci so obvezni delovati v sistemu eVročanja, kar pomeni, da jim bodo dokumenti prek portala eDavki vročeni v elektronski obliki. Za več informacij o tem obiščite spletno stran Finančne uprave RS.

 

Zeus, povzeto po FURS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.