Objavljeno: 01.04.2022Kategorije: Aktualne informacije

Zakon predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in od višine čistih prihodkov od prodaje (sedmi odstavek 2. člena ZUOPDCE).
Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more presegati zneskov v eurih, ki so navedeni v naslednji tabeli:

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:
• so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
• jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Upravičenec bo preko informacijskega sistema Finančne uprave(eDavki) predložil izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo po ZUOPDCE. Obrazec “NF-IzjavaEnerg” bo dostopen le na eDavkih 1.4. 2022. Ko bo obrazec na eDavkih na voljo, bo javnost o tem obveščena. Rok za oddajo vloge je 15 april 2022. Finančna uprava bo pomoč na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. maja 2022.

Vir: FURS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.