Objavljeno: 30.03.2022Kategorije: Nedefinirano

Državni zbor je 11.3.2022 sprejel novelo, ki prinaša kar nekaj novosti. V nadaljevanju smo zbrali nekaj novosti, za katere menimo, da so iz vidika poslovanja podjetij pomembne.

V prvi vrsti novela prinaša spremembe na področju določanja zneskov bonitet. V primeru, da delodajalec delojemalcu zagotovi osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, je znesek bonitete enak nič. Prav tako se vrednost bonitet v primeru delojemalčevega nakupa ali pridobitve delnic prizna samo v primeru, da je delovno razmerje od dneva izvršitve nakupa ali pridobitve delnic trajalo več kot eno leto.

Spremembe bodo pozitivno vplivale tudi na odpravo obdavčitve iz naslova odpravnin in poslovne uspešnosti. Po novem tako odpravnine iz naslova odpovedi (tako iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti) ne bodo obdavčene, če njen znesek ne bo presegal višine desetih povprečnih plač v Sloveniji. Izplačila iz naslova poslovne uspešnosti se ne bodo upoštevala v davčno osnovo, če le-ta ne bo presegala znesek povprečne mesečne plače zaposlenih.

Pomembna novost bo tudi za normirane samostojne podjetnike. Niža se namreč davčna osnova za dohodek iz oddajanja premoženja v najem, in sicer iz dosedanjih 15 odstotkov na 10 odstotkov. Davčna osnova bo tako zmanjšana za normirane stroške znašala 10 odstotkov od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.

Iz naslova davčnih olajšav se bo splošna stopnja davčne olajšave vsako leto povečala za 1000 evrov. Tako bo splošna olajšava v letu 2022 znašala 4500 evrov, leta 2025 pa 7500 evrov.

V noveli lahko med drugim zasledimo še novo poglavje zvezi z uveljavljanjem odločitve zavezanca o vštevanju davčnih osnov od dohodka iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo.

Še zadnja pomembna novost je tudi ta, da se niža stopnja dohodnine iz naslova dohodkov iz kapitala. Iz dosedanjih 27,5 odstotkov na 25 odstotkov in stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem iz dosedanjih 27,5 odstotkov na 15 odstotkov.

Novela ZDoh-2Z se uporablja od 1. januarja 2022. Višje neto plače bodo v aprilu.

 

Vir: Neža Kosi, ZEUS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.