Objavljeno: 27.12.2022Kategorije: Aktualne informacije

V okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv je vlada junija zvišala neobdavčeni del povračila stroškov prevoza na delo ter stroškov prevoza na službenem potovanju, avgusta pa še neobdavčeni znesek povračila stroškov prehrane.

Danes je sprejela nove spremembe uredbe, in sicer je zvišala neobdavčene zneske dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter plačila vajencem, dijakom in študentom.

“Delodajalcem s tem dajemo priložnost, da zaposlenim izplačajo višje dohodke do nove neobdavčene višine,” je na novinarski konferenci dejal Boštjančič.

Če traja službeno potovanje v Sloveniji od šest do osem ur, se v davčno osnovo po novem me bo vštevala dnevnica do višine 9,69 evra. Za službena potovanja v trajanju od osem do 12 ur, je ta znesek po novem določen pri 13,88 evra, za službena potovanja od 12 do 24 ur pa pri 27,81 evra.

Povračilo stroškov za delo na terenu se v primeru zagotovitve prehrane in prenočevanja s strani delodajalca ne všteva v davčno osnovo do višine 5,84 evra na dan. Nadomestilo za ločeno življenje ne bo obdavčeno do višine 434 evrov na mesec.

Glede odpravnine ob upokojitvi je po novem določeno, da ni obdavčena do višine trikratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, glede plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo pa do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec.

Spremenjena uredba določa tudi višji neobdavčeni znesek solidarnostne pomoči v primeru smrti zaposlenega ali družinskega člana, težje invalidnosti ali daljše bolezni. Do višine 5000 evrov ne bo obdavčena v primeru smrti delavca ali njegovega družinskega člana, do višine 2000 evrov pa v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca oz. če ga prizadane elementarna nesreča ali požar.

Nove določbe uredbe se bodo za dnevnice, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje ter plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo začele uporabljati za izplačila za januar 2023, za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in za solidarnostne pomoči pa za izplačila po 31. decembru 2022. Po ocenah finančnem ministrstvu finančnih posledic za javnofinančne prihodke ne bo.

Vir: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/25321

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.