Aktualne informacije

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 EUR za delodajalce, ki bodo izbrani na javnem povabilu. Prijavite se z ePonudbo na Portalu za delodajalce. Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in [...]

02.08.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

S 1. septembrom nižji DDV na energente za vse uporabnike

Znižana 9,5-odstotna davčna stopnja bo veljala za čas kurilne sezone, od 1. septembra do 31. maja prihodnje leto. Vlada predlaga znižanje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter za daljinsko ogrevanje. "Z začasnim znižanjem stopnje davka na dodano vrednost z 22 odstotkov na 9,5 odstotka vlada naslavlja posledice energetske draginje v času največje porabe energentov, med ogrevalno sezono. Nižja stopnja velja za vse, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce omenjenih energentov," je v sporočilu za javnost navedel vladni urad za komuniciranje. Vir: GZS

02.08.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Spremenjen neobdavčen znesek povračila prevoza na delo in službene poti

S 1.7.2022 stopi v veljavo sprememba glede maksimalnega povračila zneska za prevoz na delo in za službene poti - izplačila po kilometrini. Maksimalni neobdavčen znesek za prevoz na delo je po novem 0,21€ za vsak polni KM (prej 0,18€) Maksimalni neobdavčen znesek za službene poti je po novem 0,43 € za vsak polni (prevožen) KM (prej 0,37€) Omenjene spremembe začnejo veljati s 1. julijem, torej za izplačila za julijsko plačo izplačano v avgustu oz za službene poti, ki se zgodijo od 1.7.2022 dalje. Ali je zahtevano avtomatsko izplačati po višji ceni? NE. Še vedno je potrebno upoštevati, kaj piše v kolektivni pogodbi oz v morebitnih internih aktih vsake [...]

29.06.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Z e-računom lahko plačujete tudi davek od dohodka pravnih oseb ter akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Finančna uprava je v preteklih letih omogočila poenostavljeno plačilo obveznosti, obračunanih z obračunom prispevkov za socialno varnost in obračunom davčnega odtegljaja, ki ga uporablja že skoraj 5.000 davčnih zavezancev. Od 6. 6. 2022 pa bodo v poenostavitev plačevanja obveznih dajatev vključene še obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) ter obračunom akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju: DohDej). Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve na podlagi obračuna DDPO oziroma obračuna DohDej plačeval z e-računom? Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s [...]

06.06.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

V katerih primerih govorimo o pravilu »spregledane pravne osebnosti« oz. kdaj družbi z omejeno odgovornostjo ni potrebno odgovarjati kot pravna oseba?

V splošnem velja, da družbe z omejeno odgovornostjo ne odgovarjajo z lastnim premoženjem. Seveda pa to ne velja v primerih kadar bi, zaradi lastnih interesov družbenikov, prišlo do zlorab pri poslovanju družbe. Za nepravilna ravnanja, ki so v interesu družbenikov, odgovarja družbenik osebno-sam in ne družba. Največkrat do zlorab pride, ker družbeniki s premoženje družbe ravnajo, kot da je to njihovo osebno premoženje. V nadaljevanju vam prikazujemo primere, na katere bodite pozorni, če ste v podjetju, ki je urejeno kot družba z omejeno odgovornostjo: - Prispevki: V enoosebnih d.o.o., je za plačilo prispevkov odgovoren lastnik, ki običajno ni zaposlen v [...]

19.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Government Aid – High Electricity Costs

The Government has taken measures to reduce the consequences of rising energy prices. The amount of aid for companies will depend on the amount of net sales and the share of energy costs in operating expenses. For most companies, energy costs have increased by more than 40% in the first two months of 2022. So they have the opportunity to apply for Government aid (for aid can apply companies, whose energy costs in 2022 are 40% higher than the same costs in 2021).   Resource: ZEUS

11.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Energetska pomoč za podjetja – visoki stroški električne energije

Vlada je sprejela ukrepe za zmanjšanje posledic naraščajočih cen energentov. Znesek pomoči je odvisen od čistih prihodkov od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih. Za mnoga podjetja so se v prvih dveh mesecih leta 2022 povečali stroški energije za več kot 40%. Ta podjetja imajo sedaj možnost, da zaprosijo za pomoč. Za pomoč lahko zaprosijo podjetja (s.p, zavodi, društva..), katerih stroški energije bodo v letu 2022 za več kot 40% višji kot v letu 2021.   Vir: ZEUS

11.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZFU-A

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-A), ki je bil dne 21. 3. 2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati 5. 4. 2022. V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti. Kolegijsko odločanje (10.b člen) Nova določba uvaja novost tj. kolegijsko odločanje v FURS. Kolegijski organ – kolegij treh uradnih oseb odloča v primerih: - če pričakovana davčna obveznost presega 500.000 eurov, - izvajanja inšpekcijskega nadzora povezanih oseb ali - ugotavljanja davčne osnove z oceno, če pričakovana davčna obveznost presega 100.000 eurov. Kadar se med postopkom, ki [...]

05.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

FURS: Na voljo vloga “NF-IzjavaEnerg” za pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Od danes dalje na eDavkih na voljo Vloga za pomoč "NF-IzjavaEnerg". Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov, s katero je začasno določila še najvišji dovoljeni veleprodajni ceni neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Najvišja dovoljena veleprodajna cena z davkom na dodano vrednost za motorni bencin NMB-95 tako znaša 1,483 evra na liter, za dizel pa 1,521 evra na liter. To je končna najvišja možna bruto veleprodajna cena, ki jo veletrgovci lahko zaračunajo pri preprodaji in vključuje tudi DDV. Sprememba podaljšuje veljavnost ukrepov do vključno 30. aprila 2022. Določila je tudi metodologijo ocenjevanja škode [...]

04.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Rešitve in nove pravice novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Državni zbor je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (novela ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne z današnjim dnem. Novela ZPIZ-2M vzpostavlja rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, pri čemer uveljavlja nekatere nove pravice, določenim upravičencem pa zvišuje odmero že pridobljenih pravic. Rešitve in nove pravice novele ZPIZ-2M: • Ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, v kolikor ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob pogoju soglasja ženske in brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova starševstva. [...]

04.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top