Nedefinirano

Izplačilo božičnice

Bliža se konec leta 2021 in s tem čas, ko se marsikateri delodajalec odloči, da svoje zaposlene nagradi za trdo delo v iztekajočem se letu. Za vas smo pripravili kratek pregled, kako pravilno izpeljati postopek izplačila božičnice, tako, da bo tudi z davčnega vidika za vas to najbolj ugodno. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku se lahko uporablja tudi izraz trinajsta plača, božičnica, letna nagrada) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Ker je plačilo za poslovno uspešnost del plače, mora biti izraženo [...]

14.12.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Poenostavitve REK obrazcev

Finančna uprava prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Številni obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD se ukinejo in nadomestijo z enotnim REK-O obrazcem. Prenova REK obrazca se nanaša na obstoječe REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD. Vključitev obstoječega REK-1f obrazca pa bo zaradi večjega vpliva na oblikovanje pokojninske osnove izvedena januarja 2023. Obstoječi REK-1b obrazec pa ni predmet prenove v tej fazi. Vsi ti obrazci skupaj trenutno obsegajo več kot 300 različnih rubrik za vnos, njihovo število pa je v prenovljenem REK obrazcu precej znižano. Tako na primer zbirni REK-1 obrazec vsebuje malo več kot 100 polj, novi REK-O obrazec [...]

01.12.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač s 1. 1. 2023

Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek informacijskega sistema SPOT je omogočeno že od leta 2017, od 1.1.2023 pa bo obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Načrtovano obvezno vlaganje predstavlja nadgradnjo obstoječega prostovoljnega vlaganja in smiselno digitalizacijo po uvedbi elektronskega bolniškega lista, ki ga delodajalci obvezno prevzemajo preko portala SPOT že od februarja 2020 dalje. Vlaganje eZahtevkov prek sistema SPOT prinaša številne prednosti: omogoča se elektronski vnos zahtevka in pripadajočih obračunov prek elektronskega obrazca na portalu SPOT. S tem se manjšim delodajalcem, ki za obračun plač in nadomestil uporabljajo preprostejše informacijske rešitve, omogoči sodobna elektronska pot [...]

01.12.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Spremembe pri obdavčitvi podjetij z novelo ZDDPO

Državni zbor je 20. oktobra 2021 sprejel novelo zakona o davku od dohodkov pravnih osebah. Zakon se prične uporabljati za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Sprejeti ukrepi predstavljajo podporo politiki zaposlovanja, okoljski politiki in digitalizaciji. Novela prinaša olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgradnjo olajšave za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlili mlade do 29 let, osebe s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra, in prvič zaposljive ter če bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod. Nekaj ključnih sprememb: stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj [...]

19.11.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Vstop v sistem DDV

Ob registraciji d.o.o. vstop v sistem DDV ni obvezen. Če kljub temu želite vstopiti v sistem DDV, morate na krajevno pristojni FURS ali prek e-davkov oddati obrazec DDV – P2, kateremu priložite Sklep o registraciji in kakršno koli dokazilo o resnosti vašega podjetja (poslovni načrt, pogodba o sodelovanju, račune kupcem ipd./dokazati morate, da poslujte in niste slamnato podjetje). Če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte. T 0590 96 350 ali info@rs-zeus.si […]

16.09.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Obdavčitev s.p. in dohodninska lestvica 2022

Pridobitev statusa samostojnega podjetnika je enostaven in hiter postopek, ki vam omogoča, da svojo poslovno idejo uresničite hitro, iz danes na jutri. Registracijo s.p. preprosto opravite na SPOT točki (0590 96 350). Kljub hitrosti in enostavnosti postopka pa je dobro, da pred ustanovitvijo s.p. pomislite še na vidike, ki vas bodo spremljali tekom celotnega poslovanja – kot je na primer obdavčitev. V tem prispevku vas bomo preprosto in poenostavljeno popeljali skozi vsebine o obdavčitvi samostojnih podjetnikov, za katere je dobro, da jih pozna vsak. […]

16.09.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Obdavčitev gospodarske družbe

Dobiček d.o.o. je obdavčen po stopnji 19% Izplačilo dobička lastniku je obdavčeno po končni davčni stopnji: 27,5% Predvidevamo, da bralec te vsebine ni računovodja, zato ne uporabljamo računovodskega žargona, ne dlakocepimo z definicijami in ne izpostavljamo mnogih računovodskih izjem ali posebnosti. Podjetniku ali podjetnici, ki nima ekonomskega predznanja, želimo na prijazen in preprost način posredovati nekaj znanja za osnovno razumevanje obdavčitve d.o.o. […]

16.09.2021|Kategorije: Nedefinirano|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top