Objavljeno: 17.04.2024Kategorije: Družbe

Register dejanskih lastnikov (RDL) je zbirka informacij o dejanskih lastnikih podjetij, ki je dostopna javnosti. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa, da morajo podjetja vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih v RDL najkasneje v 8 dneh po registraciji oziroma spremembi.

V RDL morajo podatke vpisati pravne osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, ustanove in podobni subjekti tujega prava. Izjeme so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (razen, če ima več direktorjev ali če je edini družbenik pravna oseba), neposredni in posredni proračunski uporabniki ter tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. Podatkov v RDL ne vpisujejo tudi fizične osebe – samostojni podjetniki (s.p.) in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi ipd.).

Vpis dejanskega lastnika opravi zastopnik pravne osebe, ki ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ali pooblaščena oseba pravne osebe s potrdilom za elektronski podpis in ustreznim pooblastilom v sistemu e-pooblastil AJPES. To naredi prek aplikacije eRDL na spletni strani AJPES.

Neopravljen vpis v RDL predstavlja prekršek po ZPPDFT-1, za katerega je pravna oseba kaznovana z globo od 6.000 do 60.000 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 400 do 2.000 EUR.

 

Zeus, povzeto po OZS.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.