Objavljeno: 02.06.2023Kategorije: Nedefinirano

Dne 22.3.2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev. Zakon v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Z zakonom se vzpostavljajo mehanizmi za prijavo kršitev predpisov ter ukrepi za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v delovnem okolju. Zakon zavezancem nalaga dodatne obveznosti. Rok za izpolnitev obveznosti za zavezance v javnem sektorju in zavezance, z več kot 250 zaposlenimi je bil 23.5.2023 oz. 17.12.2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

 

Kdo so zavezanci po ZZPri?
Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo so tako subjekti v zasebnem kot javnem v sektorju. Kategorije zavezancev so:

 • so subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi,
 • subjekti z med 10 in 50 zaposlenimi, ki svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki,
 • ne glede na število zaposlenih so zavezanci tudi ministrstva, upravne enote, vladne službe, javne agencije, Urad predsednika Republike Slovenije, Državno odvetništvo Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije, Državna revizijska komisija in Zagovornik načela enakosti ter samoupravne lokalne skupnosti
 • subjekti v zasebnem sektorju, z manj kot 50 zaposlenimi, če tako določajo drugi zakoni, s katerimi se prenašajo akti Evropske unije, ali neposredno veljavni predpisi Evropske unije iz delov I B. in II Priloge Direktive 2019/1937/EU, gre za subjekte, ki jih zavezujejo:
  • pravila o vzpostavitvi regulativnega in nadzornega okvira, pravila o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter pravila o zaščiti potrošnikov ali vlagateljev na področju trgov finančnih storitev in kapitalskih trgov, bančništva, kreditov, naložb, zavarovalnic in pozavarovalnic, poklicnih ali osebnih pokojninskih produktov, vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, plačilnih storitev ter drugih storitev, ki jih lahko opravljajo banke ali investicijska podjetja,
  • pravila glede varnosti v prometu na področju poročanja, analize in spremljanja dogodkov v civilnem letalstvu,
  • pravila o varstvu okolja na področju varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju.

 

Obveznosti zavezancev po ZZPri
Zavezanci so dolžni

 • vzpostaviti notranjo pot za prijavo, ki obsega:
  •  določitev posebnega elektronskega naslova in telefonske številke ali drugih kontaktnih podatkov za prejem prijav,
  • imenovanje zaupnika
  • sprejem akta, v katerem je opredeljena notranja pot za prijavo.
 •  zagotoviti enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo in o notranjem aktu in informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo,
 •  voditi evidenco prijav,
 • do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o prejetih prijavah in o imenovanem zaupniku.


Za pomoč pokličite našo pravno službo 0590 96 350 (tajništvo). Za vas bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo in vam posredovali navodila. 

 

Roki za vzpostavitev notranjih poti po ZZPri
23.5.2023

 • za zavezance v javnem sektorju,
 • zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi.

17.12.2023

 • za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

 

ZEUS

 

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.