Objavljeno: 17.02.2016Kategorije: Aktualne informacije, Družbe

Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki v podjetju in niso zavarovane na drugi podlagi, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi glede na dosežen dobiček družbenika v preteklem letu.

Za dobiček družbenika se šteje ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba (direktor). V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna oseba za vodenje poslov podjetja, torej vsi aktivni dohodki, ki jih prejme od podjetja, ki ga vodi.

Osnova za prispevke za družbenika se skozi leta spreminja.

V različnih obdobjih je znašala najnižja osnova za prispevke družbenika (oziroma bo znašala):

v letu 2013: najnižja pokojninska osnova,
v letu 2014: minimalna plača,
v letu 2015: 65 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
v letu 2016: 70 % PP,
v letu 2017: 75 % PP,
v letu 2018: 80 % PP,
v letu 2019: 85 % PP,
v letu 2020: 90 % PP.

Najvišja osnova za prispevke za družbenika je omejena, in sicer v letu 2017 znaša 3,5 kratnik PP, torej 350% (to velja od vključno leta 2014 dalje).

Vrste in stopnje prispevkov:

Za več informacij in po meri prilagojeno svetovanje kontaktirajte naše računovodstvo:

telefon: 0590 96 350
e-naslov: info@rs-zeus.si

Računovodski servis Zeus d.o.o.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.